Anslutning av centralenheten till hustekniken

Modell AZ45i

Till Modbus-hemautomation

Modbus RTU

(via RS 485)

RegisterDescription
CVC runningBinary on/off – The device running – Read register
Filter alarmBinary on/off – Filter alarm – Change the filter
Dust bin fullBinary on/off – Full dust bin – Empty the dust bin
Motor service alarmBinary on/off – Service alarm
Run time counterrunning time 1…1 000 hours
Filter level0…100 %
Dust bin level0…100 %

*Driftdata från dammsugarmodellerna AX och AZ kan förmedlas till en ventilationsaggregat, som sedan alltid automatiskt reglerar luftmängden när du dammsuger.